Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

AKTUALNOŚCI

 • Ogłoszenie

  Program "Aktywny Samorząd" Moduł II

  Informujemy  wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów kształcenia na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny samorząd” Moduł II o możliwości składania wniosków  za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia –SOW  do dnia 10 października 2019 r.   
  Zachęcamy  do skorzystania z tej formy składania wniosków.

   
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie do Programu "Opieka Wytchnieniowa"

   

   
 • Realizacja Programu Aktywny Samorząd w 2019 r.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje o rozpoczęciu w 2019 r. realizacji programu pilotażowego
  pt. „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Zapraszamy osoby zainteresowane do składania w tut. Centrum wniosków.
  Szczegóły dot. programu wraz z dokumentami znajdują się w zakładce osoby niepełnosprawne.

   
 • „Koperta życia” Pomoże żyć bezpiecznie !

  Decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego podjęto inicjatywę przystąpienia do ogólnopolskiej akcji "Koperta życia" dedykowanej szczególnie seniorom, osobom mieszkającym samotnie, przewlekle chorym.

   
 • Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów

  Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów.

   
 • Spotkanie Andrzejkowe dla dzieci z rodzin zastępczych.

  W dniu 23.11.2018r. odbyła się już trzecia edycja corocznego spotkania andrzejkowego dla dzieci z rodzin zastępczych, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

   
 • Szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego

  W dniu 6 listopada 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego.

   
 • Dzień rodzicielstwa zastępczego

  W dniu 1 czerwca 2018r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka odbył się po raz kolejny Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego. Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu tym razem na terenie Fortu „Werner” w Żurawicy.

   
 • Pomoc dla osób bezdomnych

  Wykaz placówek oferujących pomoc dla osób bezdomnych.

   
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przedstawia sprawozdanie finansowe za 2018 r. tj. - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian funduszu oraz Informację dodatkową.

   

  Upublicznienie w/w sprawozdania wynika z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911 z póżn. zm.)

   
 • Informacja o udzielanej pomocy

  Uprzejmie informujemy wszystkie osoby opuszczające jednostki penitencjarne funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego o możliwości skorzystania z pomocy instytucji oraz organizacji pozarządowych.

   
 • Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.

  W dniu 18 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego. Opłatek zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Nasze Dzieci” zrzeszające rodziny zastępcze z terenu Powiatu Przemyskiego przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

  W imprezie uczestniczyli znamienici goście: P. Marek Rząsa Poseł na Sejm RP, P. Jan Pączek Starosta Przemyski, P. Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, P. Tomasz Wardęga Dyrektor Biura Poselskiego P. Piotra Tomańskiego Posła na Sejm RP, P. Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Ks. Artur Joniec Dyrektor „Caritas”. Uroczystość uświetniło przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci z grupy teatralnej „Supełek” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krasiczynie prowadzonej przez P. Bogumiłę Zwolińską oraz występ młodzieży z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej „Oratorium” w Przemyślu. Uczestniczące w imprezie dzieci i młodzież – wychowankowie rodzin zastępczych, zostały obdarowane przez Św. Mikołaja prezentami.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania imprezy.

   

   
 • ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!!!

   
 • Piknik Rodzinny - Kuńkowce 2013

  W dniu 25 maja 2013 r. odbył się z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego. Impreza została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej i odbyła się na terenie Wioski Fantasy w Kuńkowcach.

   
 • K O M U N I K A T

  Uprzejmie informujemy, że Fundacja TZMO SA Razem Zmieniamy Świat zainicjowała projekt „Damy radę”. Jego głównym celem jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych poważnych schorzeń. W ramach projektu powstał m.in. bezpłatny poradnik „Damy Radę”, który gromadzi najważniejsze informacje i wskazówki przydatne w opiece nad przewlekle chorym w domu. Uzupełnieniem wskazówek zawartych w Poradniku jest strona internetowa www.damy-rade.info. Istnieje również możliwość organizacji bezpłatnych warsztatów dla osób, które chciałyby pogłębić swoja wiedzę.

  Poradnik można pobrać lub zamówić na stronie www.damy-rade.info.

   
 • Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego

  Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych
  z terenu Powiatu Przemyskiego

   

  W dniu 26 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przy współudziale licznych sponsorów oraz rodzin zastępczych. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Przemyski P. Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski P. Marek Kudła oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego P. Ryszard Adamski....

   
 • OGŁOSZENIE

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.

   
 • "Aktywny Samorząd"

  pilotażowy Program „Aktywny samorząd”