Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

INFORMACJA - 30.06.2015 r.

Przemyśl, dnia 30.06.2015 r.

 

Pytania i odpowiedzi na Zorganizowanie „Warsztatów aktywizujących” w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu, które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrotu. projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

 

Numer ogłoszenia: 157124-205; data zamieszczenia: 26.06.2015

 

Pytanie:

 

1. Czy Rozdz. III. pkt. 11 Specyfikacji dopuszcza przejazd uczestników do miejscowości nadmorskiej pociągiem PKP, czy należy w ofercie założyć przewóz grupy busem z przejazdem w godzinach nocnych?

 

2. Czy Rozdz. V określający wymóg posiadania potwierdzenia zgłoszenia placówki wypoczynku przez kuratora oświaty, dopuszcza na etapie postępowania przetargowego przedstawienie Protokołu z opinią Straży Pożarnej w sprawie spełnienia wymogów ppoż przez ośrodek będący miejscem zakwaterowania grupy? Tryb uzyskania zgłoszenia określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 5.12.2009 r. (Dz.U. 218.poz.1696) uruchamia się każdorazowo dla konkretnej wyjeżdżającej na wypoczynek grupy, a jego uzyskanie trwa parę tygodni więc jego posiadanie jest wymogiem Specyfikacji nie do pełnienia?

 

Odpowiedź:

 

1. Tak, dopuszcza przejazd pociągiem PKP, busem z przejazdem w godzinach nocnych.

 

2. Zgodnie z rozdz. III i V SIWZ oferent musi wykazać się zaświadczeniem miejscowego Kuratora Oświaty o zgłoszeniu placówki wypoczynku oraz przedstawić stosowną opinię Straży Pożarnej, na etapie składania oferty.