Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu z dniem 01 marca 2020 r. przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” za pomocą platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) lub drogą pocztową:

 

• w ramach Modułu I do dnia 31 sierpnia 2020 r.

• w ramach Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020
   do dnia 31 marca 2020 r.

 

Wnioski można składać korzystając z darmowego programu - System Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy do składania wniosków.