Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 lutego do dnia 28 lutego 2015r. na terenie całego kraju prowadzone są dyżury dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

 

Celem tej inicjatywy corocznie organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania b e z p ł a t n e j porady.

 

Prokuratura Rejonowa w Przemyślu ul. Waygarta 8
• dyżury wyznaczonych prokuratorów odbywają się w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w ramach których osoby zainteresowane mogą liczyć na porady dotyczące ich praw i obowiązków jak również innego rodzaju pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych;

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, Pl. Dominikański 3
• dyżury prawnika w każdy czwartek w godz. od 15.30 do 17.30