Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu 18 listopada br. obchodzono w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Dzień Pracownika Socjalnego - święto obchodzone w całym kraju na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jest to święto wszystkich pracowników jednostek pomocy społecznej.

 

Z tej okazji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu uroczyste spotkanie władz Powiatu Przemyskiego z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, kierownictwem jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu tj. Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych w osobach: P. Jan Pączek Starosta Przemyski, P. Marek Kudła Wicestarosta, P. Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu Przemyskiego, P. Agnieszka Paryga Skarbnik Powiatu Przemyskiego, P. Renata Muszak Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Przemyskiego oraz P. Bożena Ryczan Członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Przemyskiego.

W trakcie uroczystości referat okolicznościowy na temat pracy służb pomocy społecznej, jej trudów i odpowiedzialności przedstawiła P. Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Głos zabrał również P. Jan Pączek Starosta Przemyski podziękował wszystkim pracownikom za ogromny wkład pracy na rzecz drugiego człowieka oraz duże zaangażowanie w wykonywaniu tak odpowiedzialnej pracy.

Oprawą artystyczną spotkania był występ Teatru Amatorskiego S.A.N. W Przemyślu, który zaprezentował dwa przedstawienia w formie teatru kamishibai.