Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2017

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowegow Przemyślu uroczyste spotkanie władz Powiatu Przemyskiego z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, kierownictwem jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu m.in. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Moja Rodzina” w Prałkowcach, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach oraz Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych w osobach : P. Jan Pączek Starosta Przemyski, P. Marek Kudła Wicestarosta, P. Zbigniew Blecharczyk Radny Powiatu Przemyskiego a zarazem Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego.

  Na wstępie uroczystości okolicznościowe przemówienie na temat pracy służb pomocy społecznej, jej trudów i odpowiedzialności wygłosiła P. Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Głos zabrali również zaproszeni goście. P. Jan Pączek Starosta Przemyski podziękował wszystkim pracownikom za ogromny wkład pracy na rzecz drugiego człowieka, duże zaangażowanie w wykonywaniu tak odpowiedzialnej pracy. Podkreślił, również, że pomoc społeczna jest dziedziną nieodzowną do prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnej, zwrócił uwagę na szczególne predyspozycje pracowników pomocy społecznej, które są nieodzowne przy realizacji tak odpowiedzialnych zadań. W słowach podziękowania Pan Starosta zaakcentował zadowolenie z realizowanych przez jednostki pomocy społecznej zadań oraz wysoki profesjonalizm.

  Uroczyste spotkanie uświetniło przedstawienie przez aktorów Stałego Niezawodowego Teatru „Fredreum” w Przemyśl fragmentów sztuki Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Przyblizona została również historia i osiągnięcia Towarzystwa Dramatycznego oraz teatru.