Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

Jak co roku w dniu 21 listopada obchodzono w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Dzień Pracownika Socjalnego, święto obchodzone w całym kraju na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jest to święto wszystkich pracowników jednostek pomocy społecznej.

 

Z tej okazji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu uroczyste spotkanie władz Powiatu Przemyskiego z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, kierownictwem jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu tj. Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Moja Rodzina” w Prałkowcach, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych w osobach: P. Jan Pączek Starosta Przemyski, P. Marek Kudła Wicestarosta, P. Ryszard Adamski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, P. Renata Muszak Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Przemyskiego.

W trakcie uroczystości referat okolicznościowy na temat pracy służb pomocy społecznej, jej trudów i odpowiedzialności przedstawiła P. Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Głos zabrali również zaproszeni goście. P.Jan Pączek Starosta Przemyski podziękował wszystkim pracownikom za ogromny wkład pracy na rzecz drugiego człowieka, duże zaangażowanie w wykonywaniu tak odpowiedzialnej pracy. Podkreślił, również że pomoc społeczna jest dziedziną nieodzowną do prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnej. P. Ryszard Adamski Przewodniczący Powiatu Przemyskiego zwrócił uwagę na szczególne predyspozycje pracowników pomocy społecznej, które są nieodzowne przy realizacji tak odpowiedzialnych zadań. W słowach podziękowania ze strony przedstawicieli samorządu Powiatu Przemyskiego wielokrotnie akcentowano zadowolenie z realizowanych przez jednostki pomocy społecznej zadań, ich wysoki profesjonalizm.

Oprawą muzyczną spotkania był występ uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach prowadzonego przez Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, kierowanego przez P. Barbarę Godzień. Uczestnicy Warsztatu przedstawili muzyczny spektakl pn. "Cygański Tabor" uhonorowany jedną z czołowych nagród na Przeglądzie Muzycznym.