Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Ogłoszenie dot. pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Informujemy wszystkie osoby niepełnosprawne o wprowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmianie końcowych terminów przyjmowania wniosków tj.

• W przypadku modułu I do dnia 30 sierpnia 2014r.
• W przypadku modułu II do dnia 30 września 2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako realizator programu prosi o przestrzeganie w/w terminów.
Wnioski złożone po w/w dacie nie będą rozpatrywane.