Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu poszukuje osoby do pracy na stanowisku - starszy referent
do spraw likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na czas określony.