Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Ogłoszenie o naborze (lista kandydatów)

 

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

 

Wykaz kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

 

Komisja do spraw naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje, że w związku z ogłoszeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu z dnia 14.05.2015r. wpłynęły dwie oferty.

 

W wyniku dokonanej w dniu 26.05.2015r. weryfikacji ofert pod względem formalnym Komisja do spraw naboru ustaliła, że Pani Anna Krajewska, zam. Przemyśl jako jedyna spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i została zakwalifikowana do następnego etapu naboru.

 

 

Przemyśl, dnia 26.05.2015r.

 

 

Przewodniczący Komisji
DS. NABORU KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KATARZYNA SZPAKOWSKA