Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

 • interwencyjnego
 • rodzinnego
 • socjalizacyjnego.


Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe w tym emocjonalne , społeczne, religijne a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Na terenie Powiatu Przemyskiego funkcjonują dwie całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego tj.:

 1. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Nienadowej
  Adres : Nienadowa Nr 555, 37-750 Dubiecko
  Tel. 16 651 11 83
  Placówka prowadzona przez Powiat Przemyski, w której przebywać mogą dziewczęta i chłopcy, o łącznej liczbie miejsc 30.
   
 2. Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach
  Adres: Prałkowce Nr 240, 37-700 Przemyśl
  Tel. 739 453 854
  Placówka prowadzona przez Zgromadzenie Św. Michała Archanioła w Markach - Strudze, któremu Powiat Przemyski zlecił wykonanie zadania w zakresie prowadzenia placówki.
  Placówka dysponuje 30 miejscami przeznaczonymi dla chłopców.

 

  Pliki do pobrania:
 • Klauzula informacyjna dot. pełnoletnich wychowanków MOW, DPS.
 • Klauzula informacyjna dot. pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Klauzula informacyjna dotycząca rodziców biologicznych.