Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Program "Aktywny Samorząd" 2020

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje o realizacji w 2020 r.
przez Powiat Przemyski programu
„Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Zapraszamy osoby zainteresowane do składania w tut. Centrum wniosków.
Szczegóły dot. programu wraz z dokumentami znajdują się w zakładce osoby niepełnosprawne.