Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Program Aktywny Samorząd w 2017 roku

   Informujemy wszystkie osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością będące mieszkańcami Powiatu Przemyskiego o możliwości udziału w roku 2017 w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do składania wniosków w ramach:

 

Modułu I - do dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

Modułu II - do dnia 30 marca 2017 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego

2016 / 2017

  • do dnia 10 października 2017 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

 

 

Szczegółowe informacje i druki znajdują się w zakładce „OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE”.