Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Projekt Partnerski Grundtviga Programu „Uczenie się przez całe życie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w okresie od m-ca września 2009 r. do lipca 2011 r. uczestniczyło w wymianie doświadczeń w ramach Projektu Partnerskiego Grundtviga Programu „Uczenie się przez całe życie” Europejskiej Komisji ds. Edukacji i Szkolenia p.n. „Szkolenie i wsparcie rodzin zastępczych w Europie”.

W projekcie uczestniczyło pięciu partnerów z krajów Unii Europejskiej tj.:

  • Heves Megyei Őnkormányzat Egységes Gyermekvédelmi Intézménye – Powiat Heves – Węgry,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiat Przemyski - Polska
  • Familjeavdelningen, Familjehemsenheten – Miasto Karlstad - Szwecja
  • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copululi – Powiat Covasna - Rumunia
  • Centre Départemental Enfance Familles – Powiat Loire Atlantique - Francja


W ramach seminariów organizowanych w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie uczestnicy spotkań m.in. pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy i rodzice zastępczy dyskutowali nad problemami związanymi z pieczą zastępczą, przedstawiano aktualny stan prawny obowiązujący w danym państwie, system jednostek i instytucji zajmujących się pieczą zastępczą oraz wymieniali doświadczenia związane z rekrutacją, szkoleniem oraz wsparciem dla rodzin zastępczych.

Finałem pracy zespołów są dwie publikacje przeznaczone dla:
- osób potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych,
- profesjonalistów zajmujących się zawodowo problematyką pieczy zastępczej.

    Pliki do pobrania:
  • Bycie Rodzicem Zastępczym