Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Rozpoczęcie działalności przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Nasze Dzieci”.

Pragniemy poinformować, że na terenie Powiatu Przemyskiego rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Nasze Dzieci” z siedzibą w Ostrowie zrzeszające rodziny zastępcze.

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 

• prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
• promowanie ideii rodzicielstwa zastępczego,
• świadczenie pomocy dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
• pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków pieczy zastępczej,
• organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin zastępczych.

 

Wszystkie osoby, którym bliskie jest dobro dziecka oraz cele wyznaczone przez Stowarzyszenie prosimy o wsparcie podejmowanych działań.

W tym też celu podajemy:
Telefon kontaktowy: 16 678 50 54 wew. 135
Konto Stowarzyszenia: Bank PKO BP Nr 69 1020 4274 0000 1802 0060 3894