Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Spotkanie opłatkowe

W dniu 14 stycznia br. w sali Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu odbyło się spotkanie opłatkowe dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego.

 

Organizacją tego wspólnotowego wydarzenia, przy śpiewie kolęd i dzieleniu się opłatkiem zajęło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych Powiatu Przemyskiego „Nasze Dzieci”.

 

We wspólnym kolędowaniu uczestniczyli: Pan Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, Pan Ryszard Adamski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Pani Renata Muszak Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Przemyskiego, Pani Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu wraz z pracownikami, Ks. Sylwester Szwajca Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach.

 

W programie oprócz wspólnego kolędowania przygotowano wręczenie paczek świątecznych oraz liczne gry, zabawy i konkursy dla dzieci.

 

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom i sponsorom za zaangażowanie i okazane wsparcie.

 

 

Galeria zdjęć: