Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Przemyśl, dnia 13.05.2015r.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

p.n. Zorganizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla osób podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu pn. "Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Do dnia 12.05.2015r. do godz. 13:30 wpłynęło 12 ofert, o godz. 13:00 nastąpiło otwarcie ofert.

 

Oferty złożyły następujące podmioty:

 

1) AMD FROUP ul. Krakowska 18G/54, 35-111 Rzeszów

 

- Pracownik administracyjno-biurowy - 8800,00 zł.
- Kosmetyczka - 8800,00 zł.

 

2) Centrum Edukacyjne "OMNIBUS" T. Wasiłek, D. Wasiłek-Wojciechowska s.c., ul. Bolesława Chrobrego 8A/23. 73-110 Stargard Szczeciński

 

- ABC Przedsiębiorczości - 5420,00 zł.

 

3) Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, Al. Piłsudzkiego 31, 35-074 Rzeszów.

 

- Opiekun Osoby starczej - 6200,00 zł.
- Kurs Księgowości - 4975,00 zł.
- Kosmetyczka - 5655,00 zł.

 

4) Eureka Centrum Kursowe, ul. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów.

 

- ABC Przedsiębiorczości - 3966,00 zł.
- Opiekun Osoby starszej - 6490,00 zł.
- Kurs Księgowości - 5990,00 zł.
- Projektowanie i tworzenie stron WWW, multimedia i grafika komputerowa - 3490,00 zł.
- Pracownik administracyjno-biurowy - 5490,00 zł.
- Kosmetyczka - 4590,00 zł.

 

5) LLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole.

 

- Kosmetyczka - 3500,00 zł.

 

6) ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Lisa Kluli1, 35-032 Rzeszów.

 

- Kosmetyczka - 3500,00 zł.

 

7) Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość.

 

- Magazynier z fakturowaniem i obsługą wózka widłowego - 9163,44 zł.

 

8) O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Judyckiego11, 84-200 Wejherowo.

 

- Kurs księgowości - 3740,00 zł.
- Kosmetyczka - 3440,00 zł.

 

9) Zakład Doskonalenia Zawodowego Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl.

 

- Magazynier z fakturowaniem i obsługa wózka widłowego - 6900,00 zł.
- ABC Przedsiębiorczości - 2500,00 zł.
- Opiekun Osoby starszej - 3500,00 zł.
- Kurs Księgowości - 3000,00 zł.
- Obsługa koparko-ładowarki - 3500,00 zł.
- Pracownik administracyjno-biurowy - 6000,00 zł.
- Kosmetyczka - 2500,00 zł.
- Kurs operatora walca drogowego - 3500,00 zł.

 

10) Grupa MPD Sp. z o.o., Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów.

 

- Magazynier z fakturowaniem o obsługa wózka widłowego - 8900,00 zł.
- ABC Przedsiębiorczości - 2400,00 zł.
- Opiekun Osoby starszej - 3100,00 zł.
- Kurs Księgowości - 2400,00 zł.
- Projektowanie i tworzenie stron WWW, multimedia i grafika komputerowa - 2100,00 zł.
- Obsługa Koparko-ładowarki - 2900,00 zł.
- Pracownik administracyjno-biurowy - 4700,00 zł.
- Kosmetyczka - 3900,00 zł.
- Kurs operatora walca drogowego - 4500,00 zł.

 

11) ORBE Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków.

 

- ABC Przedsiębiorczości - 5200,00 zł.
- Kurs Księgowości - 7739,00 zł.
- Projektowanie i tworzenie stron WWW, multimedia i grafika komputerowa - 4719,00 zł.
- Pracownik administracyjno-biurowy - 8270,00 zł.

 

12) Centrum Biznesu i promocji Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

- Opiekun osoby starszej - 4995,00 zł.
- Kosmetyczka - 4441,00 zł.

 

 

Najkorzystniejsze oferty złożyli wykonawcy na zadania:

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl.

 

- Magazynier z fakturowaniem i obsługą wózka widłowego - 6900,00 zł.
- Kurs operatora walca drogowego - 3500,00 zł.

 

Grupa MPD Sp. z o.o., ul Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów.

 

- ABC Przedsiębiorczości - 2400,00 zł.
- Opiekun Osoby starszej - 3100,00 zł.
- Kurs Księgowości - 2400,00 zł.
- Projektowanie i tworzenie stron WWW, multimedia i grafika komputerowa - 2100,00 zł.
- Obsługa koparko-ładowarki - 2900,00 zł.
- Pracownik administracyjno-biurowy - 4700,00 zł.

 

LLUSTRO Szkolenia doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole.

 

- Kosmetyczka - 2359,00 zł.

 

 

O terminie podpisania umowy powiadomimy pisemnie lub telefoniczne.