Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Zawiadomienie o złożonych ofertach - 08.07.2015r.

Zawiadomienie o złożonych ofertach

 

na zorganizowanie „Warsztatów aktywizujących ” w formie wyjazdowej 2 tygodniowego pobytu wraz z dojazdem bezpośrednio do miejsca odbycia warsztatów dla Uczestników Projektu, które obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty dojazdu i powrót. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Do dnia 06.07.2015r. do godz. 9.30 wpłynęło 9 ofert, o godz. 10.00 nastąpiło otwarcie ofert.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 17 500,00 zł jaką zamierza przekazać na wykonanie zamówienia.

 

Oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

 1. SUN&MORE Sp. z o.o. ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin

  - Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę za 1 osobę brutto 3 500,00 zł.


 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

  - Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę za 1 osobę brutto 1 949,00 zł.

   
 3. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE, ul. Rydlówka 5/323, 30-363 Kraków

  - Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę za 1 osobę brutto 2 449,00 zł.


 4. Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

  - Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę za 1 osobę brutto 2 599,00 zł.

   
 5. Apus Robert Meller, ul Jasnogórska 15/11, 42-202 Częstochowa

  - Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę brutto 2879,67 zł.

   
 6. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „All – Tourist” Ośrodek Wczasowy, ul. Graniczna 12/211 „Piramida I” Sielska, 41-300 Dabrowa Górnicza

  - Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę za 1 osobę brutto 2 612,00 zł.

   
 7. Europartner Sp. z o.o. ul. Kolejarzy 81, 43-600 Jaworzno

  - Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę za 1 osobę brutto 4 055,00 zł.

   
 8. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn

  - Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę za 1 osobę brutto 2290,00 zł.

   
 9. A1 Polska Jacek Łukowski, ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław

  - Oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę za 1 osobę brutto 2 175,00 zł.

 

 

Przemyśl, dnia 08.07.2015r.