Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

„Koperta życia” Pomoże żyć bezpiecznie !

Decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego podjęto inicjatywę przystąpienia do ogólnopolskiej akcji "Koperta życia" dedykowanej szczególnie seniorom, osobom mieszkającym samotnie, przewlekle chorym.

 

Dzięki wypełnionej karcie informacyjnej, która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, uczuleniach umieszczonej w specjalnej plastikowej kopercie oznaczonej nadrukiem i przechowywanej w lodówce pracownicy pogotowia ratunkowego będą mogli skorzystać z informacji w niej zawartych w tym m.in. o stanie zdrowia co niejednokrotnie przyczyni się do podjęcia odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.

 

 

"Koperta życia" stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu przez lekarzy i ratowników medycznych szybkiej i trafnej decyzji w oparciu o kluczowe dane o stanie zdrowia pacjenta. Pozwala w szybki sposób zapoznać się z niezbędnymi informacjami w okolicznościach, gdy o ludzkim życiu często decydują minuty.

 

Miejsce przechowywania "Koperty życia" nie jest przypadkowe i oznaczone jest specjalną naklejką, która również umieszczana jest na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do mieszkania.

 

Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielenie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze a co z tym się wiąże wzrośnie szansa na podjęcie efektywnych działań ratujących życie i zdrowie chorego.

 

"Koperty życia" na terenie Powiatu Przemyskiego kolportuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przy współpracy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie poszczególnych Gmin naszego Powiatu.