Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Dotyczy zapytania ofertowego znak S-IX.261.12.2020 z dnia 20.08.2020 r. na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.