Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

I N F O R M A C J A

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu realizując obowiązek wynikający z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 z późn. z.) przedstawia Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego wg stanu na dzień 01.01.2021 r.