Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Informacja o udzielanej pomocy

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby opuszczające jednostki penitencjarne funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego o możliwości skorzystania z pomocy instytucji oraz organizacji pozarządowych n/w:

 

1. „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, www.przemysl.caritas.pl,e-mail: przemysl@caritas.pl,
tel. 16 676-90-60, faks 16 676-90-61.

 

2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Przemyślu, ul. M. F. Focha 12, 37-700 Przemyśl,
e-mail: schronisko_przemysl@wp.pl, tel. 16 677-07-62, faks 16 677-07-60.

 

3. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie, ul. J. Styki 24, 35-006 Rzeszów, www.bratalbert.rzeszow.pl, e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl, tel. 17 852-15-71, 721-530-800.

 

4. Stowarzyszenie EMAUS w Rzeszowie, ul. Batorego 22, 35-005 Rzeszów, www.emaus-rzeszow.pl, e-mail: emausrzeszow@interia.pl,
tel. 17 859-03-29.

 

5. Centrum Wspólnotowe Emaus-Rzeszów, Przedmieście Czudeckie 406b, 38-120 Czudec, e-mail: emausrzeszow@emaus.hub.pl,
tel. 510-114-379.

 

6. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach, 38-623 Uherce, www.myczkowce.org.pl,
e-mail: myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl, tel. kom. 605 106 755.

 

7. Stowarzyszenie Zupełne Dobro, ul. Szopena 59, 35-051 Rzeszów, e-mail: kontakt@zupelnedobro.pl, www.zupelnedobro.pl,
tel. 734-156-953.

 

8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy - Dom dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy, ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica,
www.tpba.debica.net, www.debica.bratalbert.org.pl, tel. 14 670-44-71.

 

9. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gorzyckie, ul. Sandomierska 84a, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836-21-51,
e-mail. towswbrataalberta@wp.pl.

 

10. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, 37-500 Jarosław, e-mail: schronisko2011@interia.pl,
tel. 16 621-35-76.

 

11. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Krośnieńskie, ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Krosno, www.cwop.krosno.pl,
tel. 13 436-83-90.

 

12. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Łańcuckie, ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut, e-mail: lancut@tpba.pl,
tel. 17 225-28-68.

 

13. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Mieleckie, ul. Sandomierska 19, 39-300 Mielec, e-mail: mielec@tpba.pl.
tel. 17 586-22-52.

 

14. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Sanockie, ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok, e-mail: sanok@tpba.org.pl,
www.sanok.bratalbert.org.pl, tel. 13 464-57-45.

 

15. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Stalowowolskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola,
e-mail: stalowawola@tpba.pl, tel. 15 844-19-48.

 

16. Fundacja Aktywizacji Oddział w Rzeszowie, Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, e-mail rzeszow@idn.org.pl, tel. 17 742-17-63,
tylko dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.