Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Interwencją kryzysową jest zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej głównym celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny potrzebujące takiej pomocy bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udzielana jest pomoc przez specjalistów zatrudnionych w Zespole Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie tj.

Psychologa - dyżur w każdy poniedziałek w godz. od 16.30 do 18.30
Prawnika - dyżur w każdy czwartek w godz. od 15.30 do 17.30
oraz codziennie w godzinach pracy Centrum przez pracownika socjalnego.

Ponadto w sytuacjach uzasadnionych udzielane jest osobom będącym w sytuacji kryzysowej, podłożem której jest przemoc w rodzinie schronienie w:
Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.
Adres: Korytniki nr 14, 37-741 Krasiczyn, Tel. 16 671 85 94

 

    Pliki do pobrania:
  • Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie lub zagrożonych wystąpieniem tego problemu