Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

Osoba kierująca: mgr Jolanta Jabłońska - Dyrektor

Adres: Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

Lokalizacja: budynek Starostwa Powiatowego w Przemyślu
I piętro, pomieszczenia o nr 27, 28, 30, 31, 32, 33, 19, 20, 21

Telefony:
Tel./fax16 675 00 11 lub 16 678 50 54 wew. 132 - Sekretariat pokój nr 32
16 678 50 54 wew. 133 - Dyrektor pokój nr 33
16 678 50 54 wew. 131 - Gł. Księgowy pokój nr 31
16 678 50 54 wew. 130 - pracownicy realizujący zadania PFRON pokój nr 30
16 678 50 54 wew. 128 - pracownicy realizujący zadania pomocy społecznej pokój nr 28
16 678 50 54 wew. 107 - Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Zespół Interwencji Kryzysowej pokój nr 27
16 678 50 54 wew. 119 - Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej pokój nr 19

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Godziny dyżurów Zespołu Interwencji Kryzysowej:
Psycholog każdy poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.00 pokój nr 27 (I p.)
Prawnik każdy czwartek w godz. od 15.30 do 17.30 pokój nr 27 (I p.)
Pracownik socjalny codziennie w godzinach pracy Centrum pokój nr 28 (I p.)

E-mail: pcpr@powiat.przemysl.pl