Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O G Ł O S Z E N I E

W związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, uprasza się wszystkie osoby zainteresowane załatwianiem spraw urzędowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu o kontakt z tut. Centrum:

 

drogą mailową: pcpr@powiat.przemysl.pl

 

drogą telefoniczną - 16 678 50 54:

- wew. 132 Sekretariat
- wew. 131 Księgowość
- wew. 130 dofinansowanie ze środków PFRON
- wew. 128 piecza zastępcza, pracownik socjalny
- wew. 127 Pedagog
- wew. 119 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

 

za pomocą programu SOW dla wniosków składanych w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I i Moduł II.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.