Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O G Ł O S Z E N I E

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informujemy mieszkańców Powiatu Przemyskiego
o udzielaniu specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego w formie telefonicznej pod następującymi numerami:

 

• dyżur psychologa w każdy poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.00 tel. 537-549-823

• dyżur prawnika w każdy czwartek w godz. od 15.30 do 17.30 tel. 507-157-476