Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie umożliwia skorzystanie od dnia 01 lipca 2020 r. ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w dniach:

 

poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.30 pod numerami telefonu: 17 850 79 31 oraz 17 747 06 06

 

oraz w środę i piątek w godz. 15.30-18.00 pod numerem telefonu: 17 850 79 31