Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie z dniem 01.09.2020 r. dokonał zmian godzin udzielania telefonicznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

Obecnie udzielana będzie pomoc od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.30 oraz w piątek w godz. 8.00-18.00 pod numerami telefonu:

 

17 850 79 31 oraz 17 747 06 06 w godz. 8.00-15.30

 

17 850 79 31 w godz. 15.30-18.00