Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Ogłoszenie o realizacji przez Powiat Przemyski programu
„Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub grupą inwalidzką, zamieszkałe na terenie Powiatu Przemyskiego o realizacji w roku 2021 Programu pilotażowego „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

 

- Uchwałę nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego pilotażowego programu "Aktywny samorząd",

 

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku.

 

- Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd",

 

Realizatorem pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2021 roku dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

 

czytaj więcej »