Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

POZOSTAŁE ZADANIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu realizuje zadanie wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka w oparciu o art. 8b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka. Decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego wydaje Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

 

    Pliki do pobrania:
  • Klauzula informacyjna dot. wsparcia na podstawie Karty Polaka.