Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Spotkanie Andrzejkowe dla dzieci z rodzin zastępczych.

W dniu 23.11.2018r. odbyła się już trzecia edycja corocznego spotkania andrzejkowego dla dzieci z rodzin zastępczych, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu. Tegoroczną atrakcją wieczoru był występ aktorów Studia Teatralnego „KRAK-ART.” z Krakowa. Aktorzy przedstawili interpretację znanej wszystkim bajki Jana Brzechwy – Kaczka Dziwaczka. Występujący porwali w świat fantazji nie tylko dzieci ale również dorosłych. Następną częścią wydarzenia były animację, w których z wielką chęcią oraz niezwykłym zaangażowaniem wzięły udział wszystkie obecne dzieci. Tradycyjnie jak na każdym spotkaniu dla dzieci z rodzin zastępczych nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku oraz upominków.