Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu
Osoba kierująca: mgr Jolanta Jabłońska – Dyrektor

Adres: Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl
E-mail: pcpr@powiat.przemysl.pl

Lokalizacja: budynek Starostwa Powiatowego w Przemyślu
I piętro, pomieszczenia o nr 27, 28, 30, 31, 32, 33, 19, 20, 21

GODZINY PRACY
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Sekretariat – pok. nr 32, telefon/fax: 16 675 00 11 lub 16 678 50 54 wew. 132
Dyrektor – pok. nr 33, telefon 16 678 50 54 wew. 133
Główny Księgowy – pok. nr 31, telefon 16 678 50 54 wew. 131
Pracownicy realizujący zadania finansowane ze środków PFRON – pok. nr 30, telefon 16 678 50 54 wew. 130
Pracownicy realizujący zadania pomocy społecznej – pok. nr 28, telefon 16 678 50 54 wew. 128
Stanowisko ds. Pieczy Zastępczej, Zespół Interwencji Kryzysowej – pok. nr 27, telefon 16 678 50 54 wew. 107
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej – pok. nr 19, telefon 16 678 50 54 wew. 119

GODZINY DYŻURÓW ZESPOŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Psycholog – pok. nr 27, telefon 16 678 50 54 wew. 107 w każdy poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.00
Prawnik – pok. nr 27, telefon 16 678 50 54 wew. 107 w każdy czwartek w godz. od 15.30 do 17.30
Pracownik socjalny – pok. nr 28, telefon 16 678 50 54 wew. 128 codziennie w godzinach pracy Centrum


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

     

    Informujemy, że administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem niniejszego formularza. Konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez odpowiedzi.

    Skip to content