Domy pomocy społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu tj.
– dla osób w podeszłym wieku
– dla osób przewlekle somatycznie chorych
– dla osób przewlekle psychicznie chorych
– dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
– dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
– dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających – mieszkańców domu.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Po wyrażeniu zgody przez dyrektora domu pomocy społecznej na przyjęcie osoby skierowanej do dps decyzję o umieszczeniu w konkretnym domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej, a więc może to być gmina (wójt, burmistrz, prezydent) lub powiat (starosta).

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania.

Na terenie Powiatu Przemyskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
  Adres: Huwniki nr 127, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie
  Telefon: 16 671 94 50
  Dla osób przewlekle somatycznie chorych o liczbie miejsc 85
  Dla osób w podeszłym wieku o liczbie miejsc 15
  Organ prowadzący: Powiat Przemyski
 2. Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach
  Adres: Prałkowce nr 231, 37-700 Przemyśl
  Telefon: 16 678 77 73
  Dla osób przewlekle somatycznie chorych o liczbie miejsc 10
  Dla osób w podeszłym wieku o liczbie miejsc 62
  Dom prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Zarząd Prowincjalny w Warszawie, któremu Powiat Przemyski zlecił wykonywanie zadania w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej.

Pliki do pobrania:

Skip to content