Ważne numery

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
116 111 Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
801 12 00 02 „Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
800 120 226 Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski
116 006 Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przestępstw
801 19 99 90 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki
801 24 70 70 Całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA
116 000 Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka
801 140 068 Pomarańczowa Linia, Pomaga rodzicom, których dzieci piją
22 628 01 20 Krajowe Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK)
22 628 99 99 La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
511 801 161 Stowarzyszenie Po Moc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej
664 974 934 Komenda Główna Policji – Wydział do Walki z Handlem Ludźmi
17 858 23 10
17 862 81 50
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
800 422 322 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
698 081 732 Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organisation for Migration)
Skip to content