Ważne numery

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
116 111 Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
801 12 00 02 „Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
800-120-226 Policyjny Telefon Zaufania – ogólnopolski
116 006 Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przestępstw
801 19 99 90 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki
801 24 70 70 Całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA
116 000 Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka
801-140-068 Pomarańczowa Linia, Pomaga rodzicom, których dzieci piją
Skip to content