Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.  Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego może zostać udzielona w szczególności z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, ubóstwa, niepełnosprawności, sieroctwa, bezdomności
i zagrożenia bezdomnością, przemocy i zagrożenia przemocą w rodzinie. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest bezpłatnie w zakresie poradnictwa prawnego, poradnictwa psychologicznego oraz poradnictwa socjalnego.

W ramach poradnictwa prawnego udziela się informacji m.in.: o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Natomiast poradnictwo psychologiczne realizuje się przez diagnozowanie, profilaktykę i terapię. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Skip to content