Konkursy ofert


Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie domu pomocy społecznej z zachowaniem standardów i warunków określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz przepisami wykonawczymi.


Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert


Ogłoszenie do otwartego konkursu ofert


Otwarty konkurs „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Skip to content