Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Koszty utworzenia, działalności warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków samorządu powiatowego.

Mieszkańcy Powiatu Przemyskiego będące osobami niepełnosprawnymi zakwalifikowanymi do udziału w terapii zajęciowej są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach i w Przemyślu przy ul. Sobótki 23 prowadzonych przez Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu ul. Słowackiego 85 prowadzonego przez Przemyski Klub Sportu, Turystyki i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Lelewela 8 prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu.

Osoba niepełnosprawna posiadająca stosowne orzeczenie wraz ze wskazaniem do terapii zajęciowej i zainteresowana uczestnictwem w warsztacie terapii zajęciowej powinna złożyć stosowny wniosek w siedzibie warsztatu.

Skip to content