Aktualności

Projekt „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

PCPR w Przemyślu realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID19”

Powiat Przemyski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Informacja dla mieszkańców dotkniętych tegoroczną powodzią

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gmin z terenu Powiatu Przemyskiego dotkniętych tegoroczną powodzią o przystąpieniu przez Powiat Przemyski do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł I i Moduł II.

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności PCPR oraz obchodów Dnia Pracownika Socjalnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu w 2019 roku obchodziło jubileusz 20 lecia swojej działalności. Z tej okazji oraz z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło sie uroczyste spotkanie władz Powiatu Przemyskiego z pracownikami tut. Centrum.W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele Powiatu w osobach: Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski, Pan Marek Kudła – Wicestarosta, Pan Władysław Maciupa – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Pani Agnieszka Paryga – Skarbnik Powiatu. Wśród zaproszonych gości byli również Pan Ryszard Gołębiowski- Radny Powiatu, Pan Jan Semków – Radny Powiatu oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu Pan Andrzej Berestecki i Wiceprezes Pani Barbara Godzień.

Skip to content