Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że została uruchomiona OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM,  finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  W ramach usług oferuje wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób

Informacja

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie za naszym pośrednictwem zaprasza rodziny zastępcze m.in. z terenu Powiatu Przemyskiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia Dom w Krośnie od godz. 13. Udział w

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od września 2023 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Wypożyczalnia technologii wspomagających o zasięgu

Skip to content