O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że została uruchomiona OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM,  finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 W ramach usług oferuje wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych.

Osoby będące:

• pokrzywdzone:

  • – przemocą domową,
  • – przemocą fizyczną i psychiczną,
  • – wypadkiem drogowym,
  • – przestępstwem seksualnym,
  • – kradzieżą/oszustwem,
  • – pozbawieniem alimentów,
  • – innym przestępstwem,
 • • świadkiem przestępstwa
 • • dzieckiem potrzebującym wsparcia
 • • w kryzysie, mające myśli samobójcze

proszone są o skorzystanie z infolinii o numerze: + 48 222 309 900

O G Ł O S Z E N I E
Skip to content