Aktualności

OGŁOSZENIE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie domu pomocy społecznej z zachowaniem standardów i warunków określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz przepisami wykonawczymi.

Skip to content