Obchody Dnia Dziecka w Powiecie Przemyskim

W dniu 2 czerwca 2024 r. na terenie Zamku w Krasiczynie został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W imprezie uczestniczyły dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Przemyskiego. Pomimo zmiennej pogody frekwencja dopisała. Część oficjalna rozpoczynająca zabawę odbyła się na terenie Zamku w Komnacie Czeladnej, którą zainaugurowała Pani Bożena Ryczan Starosta Przemyski. Pani Starosta podkreśliła, że w dotychczasowej pracy zawodowej miała stały kontakt z dziećmi, który bardzo sobie ceni. Pożyczyła dzieciom przyjemnej zabawy, dużo radości a rodzicom zastępczy dużo zdrowia, cierpliwości w sprawowaniu opieki nad wychowankami oraz satysfakcji ze spełnianej misji. Do złożonych przez Panią Starostę życzeń przyłączyła się również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu Pani Jolanta Jabłońska podkreślając ogromną rolę pieczy zastępczej w procesie wychowawczym dzieci wymagających opieki.

Zabawę z dziećmi poprowadził animator z Firmy Bazyl Art. organizując wiele gier i konkursów z nagrodami. Zaprezentowano pokaz baniek mydlanych, balonów oraz malowanych twarzy. Spotkanie dzieci i rodzin zastępczych przebiegło w miłej atmosferze.

Obchody Dnia Dziecka w Powiecie Przemyskim
Skip to content