Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest polskim świętem obchodzonym w dniu 21 listopada na mocy zapisu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

Z tej okazji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Przemyślu uroczyste spotkanie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Przemyskiego tj. Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Moja Rodzina” w Prałkowcach z władzami samorządowymi. W spotkaniu udział wzięli Pan Jan Pączek Starosta Przemyski, Pan Władysław Maciupa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Pan Józef Zubik Radny Powiatu Przemyskiego, Pani Agnieszka Paryga Skarbnik Powiatu Przemyskiego.

Uroczystość poprowadziła Pani Jolanta Jabłońska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu, która w wystąpieniu scharakteryzowała pracę pracownika socjalnego oraz przedstawiła trudy pracy służb społecznych. Podczas uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście. Pan Jan Pączek Starosta Przemyski podziękował wszystkim pracownikom za pracę na rzecz drugiego człowieka, duże zaangażowanie w wykonywaniu odpowiedzialnej pracy. Piękną oprawę muzyczną przygotował zespół wokalny z Klubu Garnizonowego V Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

 

 

Z tej okazji pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu

składają najserdeczniejsze życzenia całej kadrze pomocy społecznej.

Życzymy wszelkiej pomyślności oraz by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy

przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji,

był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i osiągania zamierzonych celów.