Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

INFORMACJA

Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prowadzone jest badanie oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu "Głęboka woda".
Zapraszamy dorosłych widzów serialu do wzięcia udziału w sondażu.
Link do badania: http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl