Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

 

 

Komisja do spraw naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu informuje, że nabór wygrała Pani Anna Krajewska zamieszkała w Przemyślu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Anna Krajewska spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisku starszy referent. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskała pozytywny wynik, tj. wykazała się znajomością przepisów prawa oraz spełnia dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 

Przemyśl, dnia 28.05.2015r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ds. naboru kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze

Katarzyna Szpakowska