Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

O G Ł O S Z E N I E

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informujemy mieszkańców Powiatu Przemyskiego o możliwości skorzystania z bezpłatnej telefonicznej porady psychologicznej dostępnej pod numerami:

 

606280296    537549823    513142878    692760846

 

oraz z kontaktu telefonicznego z tut. Centrum w godz. od 730 do 1900 – nr 794668993

 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów związanych ze zdrowiem prosimy o pilne kontaktowanie się z:

 

Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Przemyślu tel. 16 6707691, a w nagłych przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu w dniach wolnych od pracy i w dni robocze po godz. 1505 tel. 604116280

 

Wojewódzkim Szpitalem w Przemyślu Oddział Obserwacyjno Zakaźny tel. 16 6702222 lub 112 - telefon alarmowy.