Misja: „Zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych,
pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków oraz zapewnienie pomocy i wsparcia
osobom niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.”
A A A

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (załączniki):

 

  • Informacja o ogłoszeniu [pobierz]
  • Załącznik Nr.1 Formularz ofertowy [pobierz]
  • Załącznik Nr.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków [pobierz]
  • Załącznik Nr.3 Oświadczenie [pobierz]
  • Projekt umowy [pobierz]

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE (meble)(załączniki):

 

  • Załącznik Nr.1 Formularz ofertowy [pobierz]