„Koperta życia” Pomoże żyć bezpiecznie!

Decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego podjęto inicjatywę przystąpienia do ogólnopolskiej akcji „Koperta życia” dedykowanej szczególnie seniorom, osobom mieszkającym samotnie, przewlekle chorym.

Dzięki wypełnionej karcie informacyjnej, która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, uczuleniach umieszczonej w specjalnej plastikowej kopercie oznaczonej nadrukiem i przechowywanej w lodówce pracownicy pogotowia ratunkowego będą mogli skorzystać z informacji w niej zawartych w tym m.in. o stanie zdrowia co niejednokrotnie przyczyni się do podjęcia odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.

„Koperta życia” stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu przez lekarzy i ratowników medycznych szybkiej i trafnej decyzji w oparciu o kluczowe dane o stanie zdrowia pacjenta. Pozwala w szybki sposób zapoznać się z niezbędnymi informacjami w okolicznościach, gdy o ludzkim życiu często decydują minuty.

Miejsce przechowywania „Koperty życia” nie jest przypadkowe i oznaczone jest specjalną naklejką, która również umieszczana jest na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do mieszkania.

Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielenie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze a co z tym się wiąże wzrośnie szansa na podjęcie efektywnych działań ratujących życie i zdrowie chorego.

„Koperty życia” na terenie Powiatu Przemyskiego kolportuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przy współpracy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie poszczególnych Gmin naszego Powiatu.

„Koperta życia” Pomoże żyć bezpiecznie!
Skip to content