OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. prowadzenie domu pomocy społecznej z zachowaniem standardów i warunków określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz przepisami wykonawczymi.

OGŁOSZENIE
Skip to content