Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego

W dniu 26 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przy współudziale licznych sponsorów oraz rodzin zastępczych. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Przemyski P. Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski P. Marek Kudła oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego P. Ryszard Adamski. Spotkanie prowadziła P. Jolanta Jabłońska Dyrektor PCPR. Na wstępie zabrał głos Starosta Przemyski, który podziękował wszystkim rodzinom zastępczym za trud wnoszony w opiekę i wychowanie dzieci, za codzienną troskę w zapewnieniu odpowiednich warunków dla ich właściwego rozwoju. Poinformował również, że na terenie naszego Powiatu przebywa 97–ro dzieci w 62 rodzinach zastępczych. Podkreślił jak istotne znaczenie w przypadku dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo ma piecza zastępcza, zarówno rodzinna jak i instytucjonalna. Uroczystość uświetniły występy dzieci i młodzieży z Grupy Teatralnej „Supełek” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krasiczynie prowadzonej przez P. Bogumiłę Zwolińską oraz młodzieży z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Oratorium” w Przemyślu wraz z Ks. Sylwestrem Szwajca Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Moja Rodzina” w Prałkowcach. Uśmiech na buziach dzieci wywołały wręczane prezenty przez Mikołaje, w role których wcieliły się pracownice PCPR.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu składa gorące podziękowania wszystkim sponsorom, dzięki którym przedsięwzięcie – spotkanie opłatkowe dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego było możliwe do zrealizowania.

Szczególnie dziękujemy:

1. P. Kazimierzowi Stec Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu
2. P. Tomaszowi Wikiera właścicielowi Hurtowni ANMA w Przemyślu
3. P. Małgorzacie Uryć współwłaścicielowi Hurtowni POLI – PAP w Przemyślu
4. Firmie GREINPLAST PLUS w Przemyślu
5. P. Grzegorzowi Musz Dyrektorowi Marketu MRÓWKA
6. Pracownikom Biura Rachunkowego ADF w Przemyślu
7. P. Krzysztofowi Gala Dyrektorowi Produkcji REM II
8. P. Mariuszowi Bodzioch Właścicielowi Firmy INFORES
9. P. Elżbiecie Szuban
10. P. Urszuli Tomaszewskiej właścicielowi Kwiaciarni PORANNA ROSA oraz Starostwu Powiatowemu w Przemyślu.

Szczęście dzieci naszym szczęściem

D z i ę k u j e m y

Spotkanie opłatkowe rodzin zastępczych z terenu Powiatu Przemyskiego
Skip to content