Szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego

W dniu 6 listopada 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego. Szkolenie poświęcone było omówieniu m.in. obecności w życiu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej rodziców biologicznych, zasadności tych kontaktów. Ponadto poruszono temat sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, jego odczuć, bagażu doświadczeń oraz sposobu pracy wychowawczej. Szkolenie poprowadził psychoterapeuta i równocześnie wieloletni rodzic zastępczy zawodowy prowadzący rodzinny dom dziecka. Osoba szkoląca oprócz wiedzy teoretycznej podzieliła się z uczestnikami wieloma doświadczeniami wynikającymi ze sprawowania przez wiele lat opieki nad dziećmi. Profesjonalny sposób prowadzenia szkolenia wywołał dużą aktywność rodzin zastępczych, które podejmowały dyskusję, wyrażały swoje opinie, dzieliły się obawami wynikającymi ze sprawowanej funkcji.

Szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Przemyskiego
Skip to content